Definitief ontwerp Haven en Markt

17 maart 2021

Het plan van de stadsraad voor de openbare ruimte van de Markt en de havenomgeving, ‘Visie Haven en Markt’, is klaar. Het definitief ontwerp (DO) is opgeleverd.

Felixx Landschapsarchitecten werkten dit plan samen met de stadsraad in opdracht van gemeente uit tot een inrichtingsplan waarin zoveel mogelijk van de oorspronkelijke voorstellen vanuit de marktateliers zijn verwerkt. De basis voor dit ontwerp was gelegd in de inrichtingsschets die stadsraad en OVB maakten samen met inwoners en ondernemers aan de hand van marktateliers.

Alle samenwerkende partijen tonen nu met het DO van ‘Visie Haven & Markt’ dat Brouwershaven zich terdege voorbereidt op de toekomst en tegelijkertijd “Het mooiste stadje aan de Grevelingen blijft.”

Met verschillende ondernemers aan het plein is gesproken over de mogelijkheden voor terrassen en uitstallingen. Op basis van deze input en opmerkingen van de Stadsraad, OVB, Stichting Cultuur & Erfgoed (SCEB) en de gemeente, zijn in het DO de materialen en vormgeving verder gedetailleerd.

De komende weken geeft de stadsraad nog nadere invulling aan een aantal inrichtingselementen. Dit gaat bijvoorbeeld over zitgelegenheid en bijbehorende prullenbakken, fietsenrekken en oplaadpunten alsook de vraag waar mobiele plantenbakken  komen die voor een groene impuls zorgen.