Definitief ontwerp Haven en Markt

26 juli 2023

Het plan van de stadsraad voor de openbare ruimte van de Markt en de havenomgeving, ‘Visie Haven en Markt’, is klaar. Het definitief ontwerp (DO) is opgeleverd.
tekening van mark met muziektent en diverse personen

Felixx Landschapsarchitecten werkten dit plan uit. Samen met de stadsraad in opdracht van gemeente. Een inrichtingsplan waarin zoveel mogelijk van de oorspronkelijke voorstellen vanuit de marktateliers zijn verwerkt. De basis voor dit ontwerp was gelegd in de inrichtingsschets.  Gemaakt aan de hand van marktateliers door stadsraad en OVB samen met inwoners en ondernemers .

Alle samenwerkende partijen tonen nu met het DO van ‘Visie Haven & Markt’ dat Brouwershaven zich terdege voorbereidt op de toekomst.  En dat Brouwershaven tegelijkertijd “Het mooiste stadje aan de Grevelingen blijft.”

Met verschillende ondernemers aan het plein is gesproken over de mogelijkheden voor terrassen en uitstallingen. Ook door de Stadsraad, OVB, Stichting Cultuur & Erfgoed (SCEB) en de gemeente is input geleverd. Op basis hiervan zijn in het DO de materialen en vormgeving verder gedetailleerd.

De komende weken geeft de stadsraad nog nadere invulling aan een aantal inrichtingselementen. Dit gaat bijvoorbeeld over zitgelegenheid en bijbehorende prullenbakken, fietsenrekken en oplaadpunten alsook de vraag waar mobiele plantenbakken  komen die voor een groene impuls zorgen.