Oude Haven en Marktvisie

De basis voor de herinrichting van de Markt en (een deel van) haven noord- en zuidzijde is gelegd in de inrichtingsschets die stadsraad en OVB maakten samen met inwoners en ondernemers aan de hand van marktateliers.
Lees verder

Kademuren, restauratiewerkzaamheden

Uit inspecties is gebleken dat de bestaande kadeconstructie aan de Haven Zuidzijde, Noordzijde en Markt zeer slecht is. Gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten om de kadeconstructie te vervangen.
Lees verder

Brug over de sluis

Eén van de onderdelen uit de stadsvisie Brouwershaven en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is het terugbrengen van de brug over de sluis in Brouwershaven.
Lees verder

Greenport

Onder het motto "Brouwershaven Greenport" wordt een voorziening gerealiseerd voor het opladen van elektrisch aangedreven boten.
Lees verder

Renovatie milieustraat en omgeving (afgerond)

In de derde week van januari start het uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte (UOR) in Brouwershaven met verschillende renovaties. Zoals bijvoorbeeld de milieustraat.
Lees verder

Trampad (afgerond)

Een mooie verwijzing naar het verleden. Het Trampad!
Lees verder

Renovatie trailerhelling en kade brandstofpompstation (Afgerond)

November 2018 is de kadeconstructie bij de trailerhelling aan de Nieuwe Jachthaven vervangen. Uit inspecties was gebleken dat deze in zeer slechte staat was.
Lees verder