Brug over de sluis

Eén van de onderdelen uit de stadsvisie Brouwershaven en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is het terugbrengen van de brug over de sluis in Brouwershaven.

Na overleg tussen Gemeente Schouwen-Duiveland en de Stadsraad is besloten een voetgangers en fietsverbinding tussen de twee oevers van de sluis te realiseren. Hierdoor worden fietsroutenetwerken gekoppeld en is er een mogelijkheid is om een “rondje langs de haven” te maken. Het is de bedoeling dat de brug door de gebruikers wordt bediend, waarbij de scheepvaart zo min mogelijk hinder moet ondervinden van een gestremde haventoegang. De planning gaat er vanuit dat de brug voor het toeristenseizoen van 2020 operationeel is.