Oude Haven en Marktvisie

De basis voor de herinrichting van de Markt en (een deel van) haven noord- en zuidzijde is gelegd in de inrichtingsschets die stadsraad en OVB maakten samen met inwoners en ondernemers aan de hand van marktateliers.

Een prachtige start om verder uit te werken en te verfijnen. Momenteel wordt aan het definitieve ontwerp gewerkt door de stadsraad, OVB, SCEB en Gemeente.