Brug over de sluis (afgerond)

Eén van de onderdelen uit de stadsvisie Brouwershaven en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is het terugbrengen van de brug over de sluis in Brouwershaven.

Na overleg tussen Gemeente Schouwen-Duiveland en de Stadsraad is besloten een voetgangers en fietsverbinding tussen de twee oevers van de sluis te realiseren. Hierdoor worden fietsroutenetwerken gekoppeld en is er een mogelijkheid is om een “rondje langs de haven” te maken. Het is de bedoeling dat de brug door de gebruikers wordt bediend, waarbij de scheepvaart zo min mogelijk hinder moet ondervinden van een gestremde haventoegang. De planning gaat er vanuit dat de brug voor het toeristenseizoen van 2020 operationeel is.

Sluis bij ingang haven gezien vanaf het water

UPDATE 22 SEPTEMBER 2020

Op 28 juli 2020 heeft de eerste oplevering en daadwerkelijke ingebruikname van de brug plaatsgevonden. Op een aantal restpunten, zoals het aanhelen van bestrating en herstel van kleine beschadigingen aan de conservering is de brug opgeleverd. De restpunten worden in september afgerond. Inmiddels is de zomerperiode achter de rug en zijn de eerste bevindingen positief. Er wordt veel gebruik gemaakt van de brug. De in beginsel verwachte hinder voor de scheepvaart is beperkt en de combinatie van het gebruik van de brug en het beperken van stagnatie van scheepvaart verloopt goed. De brug wordt in principe zonder tussenkomst van de Havenmeester bediend. Indien nodig kan de Havenmeester ingrijpen of instellingen aanpassen, waardoor stremming kan worden beperk.

Update 25 juni 2020

De werkzaamheden aan de brug over de sluis vorderen gestaag. De voorbereidende werkzaamheden voor de brug constructie zijn afgerond, de stalen delen zijn voorzien van een coating en momenteel worden de diverse onderdelen op locatie samengesteld.
Tijdens de montage in de werkplaats was op locatie al een betonfundering gestort, waarop de brugdelen komen te liggen.
Naast het samenstellen van de constructieve delen wordt ook gewerkt aan het aanbrengen van de besturingskasten en bijbehorende bekabeling. Als alles is aangebracht zal het inregelen en testen plaatsvinden, waarna de brug in gebruik kan worden genomen. Dit zal naar verwachting begin juli zijn. Begin juli wordt een deel van het straatwerk bij het Havenkantoor al opgepakt, zodat dit goed aansluit op de nieuwe brug. De aansluiting aan de oostzijde van de sluis wordt toegankelijk gemaakt met rijplaten en na de zomervakantie netjes afgewerkt.

Update 26 mei 2020

Gemeente Schouwen-Duiveland en de Stadsraad Brouwershaven hebben in overleg een programma van eisen opgesteld, waarmee marktpartijen zijn benaderd voor het opstellen van een aanbieding. Hierbij is gekozen om lokale partners te betrekken. De realisatie van de brug is uiteindelijk gegund aan de fa. Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk in samenwerking met de fa. Breston uit Nieuwe-Tonge. Hanse Staalbouw verzorgt de realisatie van de staalconstructie en fundaties. Breston verzorgt de realisatie van het besturingssysteem. Het is de bedoeling dat er een brug komt voor fietsers en voetgangers die door de gebruikers zelf wordt bediend. Hierbij is het uitgangspunt dat de hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk beperkt wordt en dat de situatie veilig wordt ingericht en te gebruiken is.  Momenteel worden de diverse onderdelen van de brug samengesteld in de fabricagehal van Hanse Staalbouw.

Bekijk kaart