Stadsvisie

Burgerparticipatie stond bij het opstellen van de Stadsvisie voorop. Maar ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau hebben wij gehoor gevonden. De Stadsvisie heeft tot doel Brouwershaven nieuw leven in te blazen, de kwaliteit, sociale samenhang en leefbaarheid van het mooiste stadje aan de Grevelingen blijvend te garanderen. We willen inwoners en bezoekers van Brouwershaven meer kwaliteit kunnen bieden, nu en in de toekomst, onder meer door het voorzieningenniveau aan de noordkant van Schouwen-Duiveland veilig te stellen, te versterken en te verduurzamen. Daarnaast willen we ook meer aandacht en waardering voor het landschap om ons heen, wat daar in het verleden is geweest en wat het is of in de toekomst kan worden.

IK HOU VAN BROUW, MOOISTE STAD AAN DE GREVELINGEN!

Download stadsvisie Brouwershaven (PDF) 

Drie unieke beelden van Brouwershaven: kerk, beeld Jacob Cats en de haven