Greenport (afgerond)

Onder het motto "Brouwershaven Greenport" wordt een voorziening gerealiseerd voor het opladen van elektrisch aangedreven boten.

Met de realisatie van een greenpoint start Gemeente Schouwen-Duiveland, samen met de Stadsraad en publieke partners Padmos en Saman een pilot project, met als doel realisatie van oplaadpunten in alle havens rondom de Grevelingen.

Bouwbord Greenport

Elektrisch oplaadpunt voor vaartuigen bij Greenport Brouwershaven

Hebt u een elektrisch vaartuig? Dan kunt u vanaf nu afmeren en opladen in de haven van Brouwershaven. Hier vindt u Greenport: het eerste publiekelijke maritieme oplaadstation van Zuidwest Nederland.

Duurzaam en toegankelijk

Greenport Brouwershaven ligt aan de Haven Zuidzijde in Brouwershaven. Hier kunnen elektrische vaartuigen afmeren en opladen met stroom gewonnen uit wind en zonne-energie. Deze oplaadvoorziening is vergelijkbaar met oplaadpunten van elektrische auto’s. Het is eenvoudig te gebruiken met een mobiele app en een pasje.

De ongeveer 35 meter lange afmeerkade is bereikbaar via een steiger langs de kade of de trap bij het oplaadstation. Ook is er een hellingbaan waardoor Greenport Brouwershaven toegankelijk is voor mindervaliden.

Initiatiefnemers

Greenport Brouwershaven is het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Zeeuwse Publieke Belangne, Saman Groep, Padmos Industrial & Marine Motors, de gemeente Schouwen-Duiveland en de stadsraad van Brouwershaven.

In deze video vertellen verschillende experts/betrokkenen over de aanleg van het eerste snellaadstation van Zuid West Nederland. Aan deze laadpaal kunnen elektrische schepen in korte tijd worden opgeladen door energie gewonnen uit wind en zon. Ook wordt er gekeken naar de toekomst van de elektrische commerciële vaart, de groene doelen van provincie Zeeland en de doelen met deze ecokade / greenport.

Update 22 september 2020

Voor de bouwvakantie is het vlonder gerealiseerd. Na de bouwvakantie is de aannemer gestart met het aanbrengen van de hellingbaan. De voorbereidingen voor het plaatsen van de laadvoorziening zijn getroffen. Een nieuwe elektriciteitsaansluiting is aangevraagd en wordt in september gerealiseerd.
Er vindt afstemming plaats met betrekking tot de communicatie uitingen. Een voorstel voor een informatiebord is gedeeld met de stakeholders in het project. Na akkoord zal het bord in productie gaan en op locatie worden geplaatst.
Naast de realisatie van de afmeerlocatie vindt ook overleg plaats ten aanzien van het opwekken van duurzame elektriciteit middels zonnepanelen. De locatie zelf leent zich niet voor het plaatsen van zonnepanelen daarom is in de directe omgeving gezocht naar mogelijkheden. Een goede mogelijkheid wordt gezien in de gemeentewerf/brandweerkazerne.

Update 24 juni 2020:

De afgelopen periode heeft veel overleg plaatsgevonden over de invulling en bijdrage van de particuliere deelnemers in het project. Inmiddels zijn de afspraken en opdrachten vastgelegd en kan worden overgegaan naar de realisatiefase.
Door de aannemer van de civiele werken is de situatie ingemeten en is het ontwerp nader uitgewerkt. De uitvoering van het civiele werk start eind week 26 en zal in ca vier weken worden afgerond (voor de bouwvakantie). Vervolgens worden ook de elektrische voorzieningen en aansluitingen gerealiseerd en kan de locatie definitief in gebruik worden genomen.
Parallel aan de voorbereidingswerkzaamheden voor de afmeerlocatie zelf wordt de elektrische boot in gereedheid gebracht. Na een brand eerder dit jaar is de boot gerepareerd en is deze naar verwachting begin juli weer operationeel.
Als de locatie operationeel is kan voorlichting worden gegeven en rondvaarten worden gehouden. Ook werkt het projectteam een plan uit voor de communicatie rondom het project en het delen van de kennis en ervaring die wordt opgedaan met het elektrisch laden en varen.

Partijen in het project

Het project wordt mede gesubsidieerd door de Stichting Zeeuws Publieke Belangen. Eén van de onderdelen van het project is daarmee ook promotie en delen van kennis en ervaring ten aanzien van elektrisch varen en de benodigde voorzieningen. De locatie voor de Greenpoint is langs de Haven zuidzijde, op de scheiding tussen de kademuur en het grastalud.

Voortgang

Er heeft de afgelopen periode overleg plaatsgevonden tussen de diverse partners in het project. Hierbij is veel gesproken over welke bijdrage de diverse partijen inbrengen in het project. Het is van belang om dit goed vast te stellen, voordat met de daadwerkelijke uitvoering wordt gestart, omdat de bijdrage ook van invloed is op de verkregen subsidie.

Inmiddels is er in overleg met de betrokken partijen een ontwerp voor de afmeerlocatie gemaakt. Dit ontwerp gaat uit van een houten vlonder die aansluit op het bestaande steiger langs de kade. Om voldoende ruimte voor gebruikers te creëren wordt een deel van het talud afgegraven. Om de stabiliteit van de grond langs de weg te borgen wordt een grondkerende constructie gemaakt. In deze constructie komt ook een trap. Voor minder validen wordt een hellingbaan aangelegd, zodat deze ook bij de afmeerlocatie maar ook op het steiger langs de kade kunnen komen. De laadvoorziening is gelijk aan de voorzieningen voor auto’s. Tijdens de exploitatie zal ervaring worden opgedaan met het laden wat er voor een nautische toepassing nodig is.

In het project wordt ook de mogelijkheid voor het opwekken van groene stroom door middel van zonnepanelen onderzocht. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een geschikte locatie die ook passend is binnen het stadsbeeld.

De planning gaat ervan uit dat de Greenpoint tijdens de zomer van 2020 wordt opgeleverd.