Herinrichting parkeerterrein Jachthaven

In de stadsvisie Brouwershaven staat de ambitie omschreven om tot een herinrichting van de Markt te komen. Deze herinrichting is inmiddels uitgevoerd.

Eén van de uitgangspunten van de herinrichting van de Markt, is dat er een autoluw verblijfsgebied is ontstaan. Daarom is op andere locaties in grotere parkeercapaciteit voorzien.
Schetsontwerp parkeerterrein jachthaven

Vanuit de verschillende parkeerterrein zijn in lijn met het historisch ontwerp van de Markt en haven, looproutes naar het centrum gemaakt, zoals bijvoorbeeld richting de Drilhoek.

Samen met de Stadsraad en OVB is het ontwerp vastgesteld. Na de zomer van 2024 start de herinrichting van het zuidelijk deel van het parkeerterrein. We ronden daarmee de kwaliteitsimpuls van dit gebied af. We zorgen ook gelijk voor klimaat-adaptieve maatregelen als hittestress en waterberging. Het huidige parkeerterrein is één groot verhard oppervlak. Vergroenen in combinatie met hoogwaardige elementenverharding geeft een veel fraaiere uitstraling.

  • In het middengedeelte creëren we een verlaging voor het afvangen van hemelwater. 
  • We zorgen voor een robuuste groeiplaats voor beplanting. 
  • De parkeervakken worden aansluitend aan de weg onderbroken door een aantal bomen. Hiermee wordt voorkomen dat ook dit weer een groot aaneengesloten verhard oppervlak wordt. Het terrein krijgt hierdoor een groene uitstraling.
  • Optimale vergroening in het kader van hittestress en ten behoeve van biodiversiteit.

Groenstrook langs de haven

Meerdere bomen in de groenstrook langs de haven zijn van slechte kwaliteit en dienen vervangen te worden. Bovendien is het een vereiste dat de nieuwe bomen meer groeiplaats krijgen en dat de onderbeplanting fraaier wordt vormgegeven. Deze herinrichting wordt gekoppeld aan de herinrichting van het parkeerterrein. 

Dat betekent dat slechte bomen worden vervangen, het pad wegens groeiplaatsverbetering versmald en nieuw meubilair wordt geplaatst. Tevens wordt in een locatie voor bagagekarren van de watersportvereniging Brouwershaven voorzien.