Definitief ontwerp Markt en haven vastgesteld

28 april 2023

De stuurgroep Brouwershaven, met een vertegenwoordiging namens stadsraad, OVB en gemeente hebben ingestemd met het definitief ontwerp voor de Markt en haven. Op 25 mei 2021 heeft het college het ontwerp voor de herinrichting van de Markt en haven te Brouwershaven vastgesteld.

Hier vindt u de documenten (plankaarten en presentatie) voor de herinrichting Markt en haven:

Stukken definitief ontwerp

Wegens het autoluw maken van de Markt, verdwijnen er parkeerplaatsen die normaliter door bewoners en door bezoekers van Brouwershaven worden gebruikt. In de nabijheid van het centrum van Brouwershaven, zoals in de visie opgenomen, moet de mogelijkheid tot parkeren gecompenseerd worden. De OVB heeft dit ook als nadrukkelijke voorwaarde gesteld voor de herinrichting van de Markt.

Het opwaarderen van de bestaande parkeerterreinen, betekent het opnieuw belijnen en daardoor het creëren van meer capaciteit op de ijsbaan en het terrein bij de (nieuwe) jachthaven. De binnenring van de ijsbaan wordt voorzien van verharding en door het aanbrengen van belijning wordt de capaciteit op dit terrein fors uitgebreid. Ten aanzien van de ijsbaan blijft sprake van zogenaamd dubbel gebruik.  Bij strenge vorst besluiten we in overleg met de ijsvereniging om de ijsbaan onder water te zetten, maar niet een standaard periode zoals nu van 1 november tot en met 31 maart. 

Het reeds bestaande parkeerterrein langs de (nieuwe) jachthaven is niet optimaal ingericht. Veel ruimte blijft onbenut, door het aanbrengen van belijning wordt extra parkeercapaciteit gecreëerd. Daarbij worden ook dubbele parkeerplaatsen gerealiseerd waarbij voertuigen met trailer kunnen worden geparkeerd.

Op deze wijze wordt aan de voorwaarde van de OVB en de benodigde compensatie voldaan.

De planning ziet er als volgt uit:

  • Start aanbesteding: mei 2021
  • Gunning opdracht: juli 2021
  • Voorbereiding uitvoering: juli tot en met oktober 2021
  • Start uitvoering: 1 november 2021
  • Afronding werkzaamheden: april 2022

We streven naar oplevering voor Pasen 2022. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden, is dat erg ambitieus. Wegens COVID-19 en de gevolgen daarvan voor ondernemers (met name horeca) heeft de OVB aangegeven dat de werkzaamheden van DNWG en gemeente pas vanaf 1 november 2021 kunnen starten om hen een optimaal seizoen te kunnen bieden. Daardoor wordt de effectieve werktijd in een weer-technisch slechte periode, korter.