Project haven Brouwershaven

12 april 2024

In de periode oktober tot april 2022 vinden werkzaamheden plaats in de haven. Het gaat om een combinatie van het conserveren van damwanden, baggeren, het vernieuwen van steigers en het aanleggen van een nieuwe elektravoorziening.
overzichtskaart jachthaven waarop verschillende fases van de werkzaamheden vermeld staan

Van oktober tot en met december 2021 worden de werkzaamheden behorende bij Fase 1 uitgevoerd.

Vanaf maandag 11 oktober aanstaande start men in de Oude Haven met het slopen van de bestaande vaste steigers. Vervolgens wordt steiger N-O gesloopt (komt definitief te vervallen), de werkzaamheden verplaatsen zich naar het noordelijke deel van de Nieuwe Jachthaven. Hier worden steigers A, B en C gesloopt.

Nadat de bestaande steigers zijn gesloopt wordt het noordelijk deel van de Nieuwe Jachthaven tot en met de knik ter hoogte van het Tonnenmagazijn in de Oude Haven gebaggerd. Hierna worden op bovengenoemde locaties de nieuwe drijvende steigers gemonteerd en de ligplaatsen opnieuw ingericht.

Tegelijkertijd met de uitvoering van de bovenstaand beschreven werkzaamheden starten wij op maandag 11 oktober met het opknappen van de kadeconstructie 'N en P'  en het herinrichten van de ligplaatsen voorlangs appartementencomplex 'de Muralt'. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december van dit jaar.

Dit project is te volgen via de bouwapp: 'Herinrichting haven Brouwershaven / Aquavia'
Bekijk hier de bewonersbrief die in de omgeving is bezorgd.