Realisatie haventerras

13 april 2024

In de stadsvisie staat vermeld dat een 'uitkijkpunt' aan de kopse kant van de haven gewenst is. Het betreft concreet de realisatie van een haventerras. Op verzoek van de stadsraad is dit haventerras gerealiseerd.

De firma Liebregts heeft juli 2019 de opdracht gekregen om de kademuren in de haven van Brouwershaven te vernieuwen. De werkzaamheden waren gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning en startte in september 2019. De kopse kant, waar het haventerras ligt, maakte onderdeel uit van dit projectgebied. Dat betekende dat de oude kademuur daar werd verwijderd en een nieuwe kademuur werd geplaatst. Dat was de ideale situatie om vervolgens het haventerras te realiseren omdat zodoende rekening gehouden kon worden met de constructie en het haventerras op de meest optimale wijze ingepast kon worden in het ontwerp.

haventerras aan de markt, op voorgrond water met een bootje