Verkeersonderzoek (afgerond)

28 april 2023

In de Stadsvisie Brouwershaven en in de visie voor herstructurering en herinrichting van de Markt en de Oude Haven zijn er voorstellen gedaan om zowel de routering van het verkeer als het aanbod van het aantal parkeerplaatsen aan te passen.

De gemeente heeft adviesbureau Juust ingeschakeld om de voorgestelde maatregelen op het gebied van routering van het verkeer en parkeeraanbod te toetsen. Dit levert vervolgens uitgangspunten op waarmee bureau Felixx mee aan de slag gaat voor de herstructurering/herinrichting van het gebied.

Op dit moment is adviesbureau Juust bezig met het onderzoek. Dat betreft een bureau-onderzoek op basis van theoretische modellen voor de onderbouwing van het autoluw maken van de Markt en daarmee samenhangend, de gewenste herinrichting van alternatieve parkeerlocaties. Desondanks willen we in praktijk meten wat de parkeerdruk is in en rond het centrum van Brouwershaven. Op die manier is er ook een feitelijke onderbouwing voor de herinrichting van de parkeerterreinen aanwezig en kan er een weloverwegen besluit worden genomen.

In de week van 22 juni en 29 juni worden daarom tellingen uitgevoerd. Deze tellingen vinden plaats op woensdag, donderdag en zaterdag op verschillende momenten van de dag.