Vervangen nutsleidingen Markt en deel Noorddijkstraat

29 juli 2023

Momenteel wordt dichtbij woningen/panden gewerkt aan de herinrichting van de Markt en de Haven Noord- en Zuidzijde. Deze herinrichting is gebaseerd op het ontwerp dat stadsraad en OVB maakten samen met inwoners en ondernemers aan de hand van marktateliers.
Bouwvakkers bezig met straatwerk aan de Markt

Een herinrichting leidt altijd tot overlast. Aannemer Lindeloof en onderaannemers stellen alles in het werk om deze overlast zo veel als mogelijk te beperken. Dat betekent dat we ook werkzaamheden combineren zodat u maar één keer overlast ervaart.

Deze herinrichting heeft ook gevolgen voor het vernieuwen van de ondergrondse infra. In 2019 is door Evides/DNWG aan de zuidzijde van de haven de waterleiding vervangen. Het tweede deel, gelegen aan de zuidzijde van de Markt wordt gecombineerd met deze herinrichting van de Markt.

De netbeheerders hebben werkzaamheden aan de gas-, water- en elektraleidingen daarom nu gepland, zodat de Markt ook ten aanzien van kabels en leidingen voor een zeer lange tijd in orde is.

De start van de werkzaamheden starten op 31 januari 2022 en duren maximaal tien weken. Bij een bepaalde mate van vorst, kan het vervangen van leidingen niet plaatsvinden. Dit kan de doorlooptijd van de werkzaamheden eventueel vertragen. 

Het vervangen van de waterleiding vindt plaats in drie arbeidsgangen: Aanleggen nieuwe leiding, bemonsteren en testen en verwijderen oude leiding. 

Dit heeft gevolgen voor de planning van de werkzaamheden. Het vervangen van kabels en leidingen moet eerst gebeuren voordat Lindeloof de Markt van nieuw straatwerk kan voorzien.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Vervanging elektraleiding in de Noorddijkstraat.
  • Vervanging waterleiding aan de zuidzijde van de Markt, via de westzijde naar de Noorddijkstraat tot de Kerkstraat.
  • De gasleiding is reeds vervangen.

De planning van deze werkzaamheden wordt uiteraard afgestemd met de werkzaamheden door Lindeloof en de volgorde van het werk om elkaar zo min mogelijk in de weg te zitten en zodoende beiden snelheid te behouden. Daarbij zijn de weersinvloeden natuurlijk ook van belang. 

Dat betekent concreet dat de waterleiding wordt vervangen in twee fasen, te weten van:

  • Fase 1 Kerkstraat – Zuiddijkstraat: 31 januari t/m 14 maart 2022;
  • Fase 2 Zuiddijkstraat – Haven Zuidzijde: 14 maart t/m 11 april 2022.

De werkzaamheden van Lindeloof gaan hierdoor langer duren dan eerder gedacht. Echter, bij het vaststellen van het definitief ontwerp en de startdatum van 1 november wisten we al dat de oplevering vóór Pasen 2022 erg ambitieus is.

Wij begrijpen dat op dit moment wellicht de woningen of panden niet optimaal bereikt kunnen worden en dat het aangenamer is dat de Markt zo snel mogelijk gereed is. Dat is logisch en daar werken we de komende maanden hard aan! 

De direct aanwonenden van het waterleiding-tracé worden voorafgaand aan de werkzaamheden persoonlijk door de betrokken partijen op de hoogte gebracht middels een brief. Het betreft de Haven Noordzijde, Haven zuidzijde, Markt en Noordijksstraat tot de Kerkstraat. 

Overigens wordt aan de Haven Noordzijde en Haven Zuidzijde niets vervangen maar u kunt wel overlast ervaren.