Oude Haven en Marktvisie

De basis voor de herinrichting van de Markt en (een deel van) haven noord- en zuidzijde is gelegd in de inrichtingsschets die stadsraad en OVB maakten samen met inwoners en ondernemers aan de hand van marktateliers.
Beeld Jacob Cats op marktplein

Update 4 november 2021

Aannemersbedrijf Lindeloof gaat, in opdracht van gemeente Schouwen-Duiveland, het project “Herinrichting Markt en Haven Brouwershaven` uitvoeren in de periode van 1 november 2021 tot begin april 2022. De werkzaamheden die plaats vinden zijn:

  • Het verwijderen van de bestaande verhardingen
  • Het verwijderen en het opnieuw aanleggen van de kolkaansluiting
  • Het planten van groen
  • Het plaatsen van openbare verlichting
  • Het aanleggen van definitieve verhardingen
QR-code naar link: https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/

Wij vinden het belangrijk u als bewoner op de hoogte te houden over de voortgang van het project. Dit doen we op de volgende manieren:

  • U kunt ons een mail sturen naar info@lindeloof.nl
  • U kunt ons bellen op 0181-331050;
  • U kunt gebruik maken van onze project-specifieke app: Download de bouw-app (dit kan via de QR-code, of via de link https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/) selecteer project Herinrichting Markt en haven Brouwershaven en voeg deze toe aan uw favorieten. Met de app op zak heeft u toegang tot actuele informatie over de werkzaamheden, planning, toegankelijkheid, verkeersmaatregelen et cetera. Ook kunt u met het projectteam in contact treden en direct uw vragen stellen. Vragen die u heeft kunt u stellen via de bouwapp, ‘’open de bouw app en ga naar contact via deze kunt u uw gegevens en uw vraag achterlaten, onze omgevingsmanager zal u via de app uw vraag beantwoorden’
  • Tijdens werktijden (07:00-16:00) is onze uitvoerder Carlo van de Leeuwen , het rechtstreeks aanspreekpunt voor urgente zaken; email naar c.vanleeuwen@lindeloof.nl

Projectinformatie

De stuurgroep Brouwershaven, met een vertegenwoordiging namens stadsraad, OVB en gemeente hebben ingestemd met het definitief ontwerp voor de Markt en haven. Op 25 mei 2021 heeft het college het ontwerp voor de herinrichting van de Markt en haven te Brouwershaven vastgesteld.

Hier vindt u de documenten (plankaarten en presentatie) voor de herinrichting Markt en haven:

STUKKEN DEFINITIEF ONTWERP