Herinrichting parkeerterrein Jachthaven

11 april 2024

Samen met de Stadsraad en OVB is het ontwerp vastgesteld. Na de zomer van 2024 start de herinrichting van het zuidelijk deel van het parkeerterrein. We ronden daarmee de kwaliteitsimpuls van dit gebied af. We zorgen ook gelijk voor klimaat-adaptieve maatregelen als hittestress en waterberging.

Het huidige parkeerterrein is één groot verhard oppervlak. Vergroenen in combinatie met hoogwaardige elementenverharding geeft een veel fraaiere uitstraling.

Voor meer informatie zie deelproject 'Herinrichting parkeerterrein Jachthaven'.

Hieronder ziet u een schetsontwerp van het parkeerterrein.

Schetsontwerp parkeerterrein jachthaven