Verbetermaatregelen verkeerssituatie Brouwershaven

11 april 2024

Op woensdag 7 september 2022 vond er een inloopspreekuur plaats in het Tonnenmagazijn over de maatregelen om de verkeerssituatie in verschillende straten rondom de markt te verbeteren.

Aan de hand van de binnengekomen reacties hebben wij het verkeersplan aangepast.  Op 23 januari nam het college een besluit over het voorstel. We informeren u hier graag over.

Op het ontwerp dat u op 7 september 2022 in het Tonnemagazijn kon bekijken hebben wij in overleg met de Stadsraad  aanpassingen aangebracht. We hebben de rijrichtingen (verkeerscirculatie) in sommige straten gewijzigd, verboden opgenomen voor niet bestemmingsverkeer en voorstellen voor aanpassingen in de bewegwijzering rond Brouwershaven gedaan. Zo voorkomen we hopelijk zoekverkeer. 

Het aangepaste plan kunt u hier bekijken.