Stadsvisie Brouwershaven

We willen inwoners en bezoekers van Brouwershaven meer kwaliteit kunnen bieden, nu en in de toekomst, onder meer door het voorzieningenniveau aan de noordkant van Schouwen-Duiveland veilig te stellen, te versterken en te verduurzamen.

Haven Brouwershaven

IK HOU VAN BROUW, MOOISTE STAD AAN DE GREVELINGEN!

Met de stadsvisie zetten we in op de toekomst om de kwaliteit, sociale samenhang en de leefbaarheid van onze mooie smalstad te garanderen voor inwoners en bezoekers, zodat Brouwershaven het mooiste stadje aan de Grevelingen blijft.

Meer informatie over de stadsvisie 

Laatste nieuws

 • Schetsontwerp parkeerterrein jachthaven

  Herinrichting parkeerterrein Jachthaven

  11 april 2024

  Samen met de Stadsraad en OVB is het ontwerp vastgesteld. Na de zomer van 2024 start de herinrichting van het zuidelijk deel van het parkeerterrein. We ronden daarmee de kwaliteitsimpuls van dit gebied af. We zorgen ook gelijk voor klimaat-adaptieve maatregelen als hittestress en waterberging.
 • verkeersplan rondom Markt

  Verbetermaatregelen verkeerssituatie Brouwershaven

  8 februari 2023

  Op woensdag 7 september 2022 vond er een inloopspreekuur plaats in het Tonnenmagazijn over de maatregelen om de verkeerssituatie in verschillende straten rondom de markt te verbeteren.
 • brug over de sluis

  Fietsbrug sluis gerepareerd

  22 februari 2022

  De fietsbrug is op dinsdag 22 februari gerepareerd en weer in gebruik.