Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

 • Schetsontwerp parkeerterrein jachthaven

  Herinrichting parkeerterrein Jachthaven

  In de stadsvisie Brouwershaven staat de ambitie omschreven om tot een herinrichting van de Markt te komen. Deze herinrichting is inmiddels uitgevoerd.

  Eén van de uitgangspunten van de herinrichting van de Markt, is dat er een autoluw verblijfsgebied is ontstaan. Daarom is op andere locaties in grotere parkeercapaciteit voorzien.
 • Beeld Jacob Cats op marktplein

  Oude Haven en Marktvisie

  De basis voor de herinrichting van de Markt en (een deel van) haven noord- en zuidzijde is gelegd in de inrichtingsschets die stadsraad en OVB maakten samen met inwoners en ondernemers aan de hand van marktateliers.
 • steiger bij restauratie kademuur

  Kademuren, restauratiewerkzaamheden (afgerond)

  Uit inspecties is gebleken dat de bestaande kadeconstructie aan de Haven Zuidzijde, Noordzijde en Markt zeer slecht is. Gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten om de kadeconstructie te vervangen.
 • Sluis bij ingang haven gezien vanaf het water

  Brug over de sluis (afgerond)

  Eén van de onderdelen uit de stadsvisie Brouwershaven en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is het terugbrengen van de brug over de sluis in Brouwershaven.
 • Bouwbord Greenport

  Greenport (afgerond)

  Onder het motto "Brouwershaven Greenport" wordt een voorziening gerealiseerd voor het opladen van elektrisch aangedreven boten.
 • Milieustraat bij brandweerkazerne

  Renovatie milieustraat en omgeving (afgerond)

  In de derde week van januari start het uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte (UOR) in Brouwershaven met verschillende renovaties. Zoals bijvoorbeeld de milieustraat.