Nieuws

Het laatste nieuws

 • overzichtskaart jachthaven waarop verschillende fases van de werkzaamheden vermeld staan

  Project haven Brouwershaven

  12 oktober 2021

  In de periode oktober tot april 2022 vinden werkzaamheden plaats in de haven. Het gaat om een combinatie van het conserveren van damwanden, baggeren, het vernieuwen van steigers en het aanleggen van een nieuwe elektravoorziening.
 • Laadpaal op steiger met daarvoor een boot

  Elektrisch oplaadpunt voor vaartuigen bij Greenport Brouwershaven

  29 juni 2021

  Hebt u een elektrisch vaartuig? Dan kunt u vanaf nu afmeren en opladen in de haven van Brouwershaven. Hier vindt u Greenport: het eerste publiekelijke maritieme oplaadstation van Zuidwest Nederland.
 • Beeld Jacob Cats op marktplein

  Definitief ontwerp Markt en haven vastgesteld

  26 mei 2021

  De stuurgroep Brouwershaven, met een vertegenwoordiging namens stadsraad, OVB en gemeente hebben ingestemd met het definitief ontwerp voor de Markt en haven. Op 25 mei 2021 heeft het college het ontwerp voor de herinrichting van de Markt en haven te Brouwershaven vastgesteld.
 • tekst: Werk in uitvoering

  Werkzaamheden ijsbaan

  1 april 2021

  Vanaf dinsdag 6 april voert KWS in opdracht van de gemeente werkzaamheden uit aan het middenterrein van de ijsbaan.
 • tekening van mark met muziektent en diverse personen

  Definitief ontwerp Haven en Markt

  17 maart 2021

  Het plan van de stadsraad voor de openbare ruimte van de Markt en de havenomgeving, ‘Visie Haven en Markt’, is klaar. Het definitief ontwerp (DO) is opgeleverd.
 • Verkeersonderzoek, kabels over de weg voor verkeerstelling

  Verkeersonderzoek (afgerond)

  30 juni 2020

  In de Stadsvisie Brouwershaven en in de visie voor herstructurering en herinrichting van de Markt en de Oude Haven zijn er voorstellen gedaan om zowel de routering van het verkeer als het aanbod van het aantal parkeerplaatsen aan te passen.