Nieuws

Het laatste nieuws

Beeld Jacob Cats op marktplein

26 mei 2021

Definitief ontwerp Markt en haven vastgesteld

De stuurgroep Brouwershaven, met een vertegenwoordiging namens stadsraad, OVB en gemeente hebben ingestemd met het definitief ontwerp voor de Markt en haven. Op 25 mei 2021 heeft het college het ontwerp voor de herinrichting van de Markt en haven te Brouwershaven vastgesteld.
Werk in uitvoering

1 april 2021

Werkzaamheden ijsbaan

Vanaf dinsdag 6 april voert KWS in opdracht van de gemeente werkzaamheden uit aan het middenterrein van de ijsbaan.
banner ontwerp markt

17 maart 2021

Definitief ontwerp Haven en Markt

Het plan van de stadsraad voor de openbare ruimte van de Markt en de havenomgeving, ‘Visie Haven en Markt’, is klaar. Het definitief ontwerp (DO) is opgeleverd.
Verkeersonderzoek

30 juni 2020

Verkeersonderzoek (afgerond)

In de Stadsvisie Brouwershaven en in de visie voor herstructurering en herinrichting van de Markt en de Oude Haven zijn er voorstellen gedaan om zowel de routering van het verkeer als het aanbod van het aantal parkeerplaatsen aan te passen.
haventerras Brouwershaven

9 juni 2020

Realisatie haventerras

In de stadsvisie staat vermeld dat een 'uitkijkpunt' aan de kopse kant van de haven gewenst is. Het betreft concreet de realisatie van een haventerras. Op verzoek van de stadsraad is dit haventerras gerealiseerd.
haven BRouwershaven

15 mei 2020

Haven Noord- en Zuidzijde weer open

Er is hard gewerkt in Brouwershaven. Begin april is de Haven Noord- en Zuidzijde weer open gesteld voor verkeer en kunnen ook de boten weer de haven in.